План проведення курсів зі спеціальності
"Анестезіологія"

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО ЦИКЛУ "АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ ТА
ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ"
в 2019-2020 н.р.

 Тривалість 1 місяць

День навчання

Вид навчання

Час, годин

Теми лекцій (лек), семінарських (сем) та практичних (пр) занять

1 лек 2 Організація та нормативні документи анестезіолгічної служби в Україні
лек 2 Сучасні уявлення про функціональний стан організму в періопераційному періоді
лек 2 Клінічна фармакологія в анестезіології та інтенсивній терапії
2 лек 2 Сучасна класифікація та особливості застосування різноманітних методів анестезії
лек 2 Новий стандарт базової та розширеної реанімації
лек 2 Принципи анестезії та інтенсивної терапії в торакальній хірургії
лек 2 Принципи анестезії та інтенсивної терапії в серцево-судинній хірургії
3 лек 2 Принципи анестезії та інтенсивної терапії в хірургії печінки
лек 2 Принципи анестезії та інтенсивної терапії при патології підшлункової залози
лек 2 Принципи анестезії та інтенсивної терапії при патології шлунково-кишкового такту
4 лек 2 Сучасні питання анестезії та інтенсивної терапії в урології
лек 2 Сучасні питання анестезіології в хірургічній ендокринології
лек 2 Сучасні принципи анестезіолгії та інтенсивної терапії при патології нервової системи
5 лек 2 Принципи анестезії та інтенсивної терапії в акушерстві та гінекології
лек 2 Помилки та ускладнення в анестезіології та інтенсивній терапії
лек 1 Законодавче забезпечення охорони здоров'я в Україні. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров'я та прав людини
лек 1 Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин
лек 1 Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення
6 пр 4 Особливості роботи з сучасним обладнанням для анестезії та інтенсивної терапії
сем 2 Новітні дані щодо клінічної фізіології та біохімії критичних станів
7 пр 3 Нові фармакологічні засоби анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії
сем 2 Принципи вибору оптимального методу анестезії
пр 3 Сучасне анестезіологічне забезпечення оперативних втручань
8 пр 3 Особливості реанімації в умовах стаціонара або операційної
пр 3 Сучасні стандарти інтенсивної терапії пацієнтів з гострою дихальною недостаністю
пр 2 Анестезіологічне забезпечення оперативних втучань при основній або супуній патології дихальної системи
9 пр 3 Сучасні стандарти інтенсивної терапії пацієнтів з гострою недостатністю кровообігу
пр 3 Анестезіологічне забезпечення оперативних втручань в кардіохірургії
10 пр 2 Інтенсивна терапія пацієнтів з печінковою недостатністю
пр 3 Особливості періопераційного періоду у пацієнтів з гепатобіліарною патологією
11 пр 2 Невідкладні стани, обумовлені патологією підшлункової залози
пр 3 Сучасні питання анестезії при основній та супутній патології підшлункової залози
12 пр 3 Алгоритми анестезіологічного забезпечення в абдомінальній хірургії
пр 3 Особливості анестезілогічного забезпечення при основній та суптній патології нирок
13 сем 2 Сучасні питання інтенсивної терапії в ендокринології (щитоподібна, паращитоподібні залози, наднирники)
пр 3 Особливості періопераційного періоду пацієнтів з патологією ендокринних органів
14 пр 3 Анестезіологічне забезпечення в нейрохірургії
пр 2 Інтенсинвна терапія пацієнтів з патологією центральної нервової системи
пр 3 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія пацієнток з ускладненням вагітності
15 пр 3 Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
пр 3 Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія пацієнтів з супутньою патологією системи крові
16 пр 3 Особливості діагностики та лікування інфекційних хвороб та сепсису
пр 3 Особливості анестезіологічного забезпечення в щелепно-лицьовій хірургії
17 пр 3 Особливості анестезіологічного забезпечення в отоларингології та офтальмології
пр 3 Особливості анестезіологічного забезпечення в урології
пр 3 Особливості анестезіологічного забезпечення в ортопедії та травматології
18 пр 3 Особливості анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії у дітей та пацієнтів похилого віку
пр 3 Загальні принципи терапії гострих отруєнь
19 пр 4 Анестезіологічне забезпечення у постраждалих з вогнепальними пораненнями
пр 3 Організація невідкладної допомоги в надзвичайних ситуаціях
20   2 Комп'ютерний контроль знань
  6 Іспит

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
циклу тематичного удосконалення для лікарів-анестезіологів
"Помилки та ускладення в анестезіології та інтенсивній терапії"
в 2018-2019 н.р.

Тривалість 2 тижні

День навчання Вид навчання Час, годин Теми лекцій (лек) та практичних (пр) занять
1 лек 4 Правова відповідальність лікаря. Чинники лікарських помилок. Особливості клініко-анатомічного аналізу летальних ускладнень в анестезіології та ІТ.
лек 2 Помилки, ускладнення та їх профілактика при лікуванні больових синдромів. Помилки, ускладнення та їх профілактика при нейроаксіальних методах анестезії.
2 лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика при проведенні інфузійної терапії. Помилки, ускладення та їх профілактика при проведенні трансфузійної терапії.
лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика в плановій та ургентній анестезіології. Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні ЧМТ.
лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика в дитячій анестезіології.
3 лек 2 Помилки, ускладення в лікуванні ГПН. Помилки, ускладення та їх профілактика при печінковій недостатності. Помилки, ускладення та їх профілактика при еферентних методах терапії.
лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні сепсису.
лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика у пацієнток з акушерською патологією.
4 лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика у пацієнтів з гострою легеневою патологією. Помилки, ускладення та їх профілактика при ШВЛ. Помилки, ускладення та їх профілактика при використанні м'язових релаксантів.
лек 2 Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні гострих порушень гемостазу. Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні гострих тромбозів та ТЕЛА.
5 пр 4 Правова відповідальність лікаря. Чинники лікарських помилок. Особливості клініко-анатомічного аналізу летальних ускладнень в анестезіології та ІТ.
пр 3 Помилки, ускладнення та їх профілактика при лікуванні больових синдромів. Помилки, ускладнення та їх профілактика при нейроаксіальних методах анестезії.
6 пр 4 Помилки, ускладення та їх профілактика при проведенні інфузійної терапії. Помилки, ускладення та їх профілактика при проведенні трансфузійної терапії.
пр 3 Помилки, ускладення та їх профілактика в плановій та ургентній анестезіології. Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні ЧМТ.
7 пр 4 Помилки, ускладення та їх профілактика в дитячій анестезіології.
8 пр 4 Помилки, ускладення в лікуванні ГПН. Помилки, ускладення та їх профілактика при печінковій недостатності. Помилки, ускладення та їх профілактика при еферентних методах терапії.
пр 4 Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні сепсису.
9 пр 4 Помилки, ускладення та їх профілактика у пацієнток з акушерською патологією.
10 пр 4 Помилки, ускладення та їх профілактика у пацієнтів з гострою легеневою патологією. Помилки, ускладення та їх профілактика при ШВЛ. Помилки, ускладення та їх профілактика при використанні м'язових релаксантів.
пр 4 Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні гострих порушень гемостазу. Помилки, ускладення та їх профілактика при лікуванні гострих тромбозів та ТЕЛА.
11   6 Компьютерне навчання та тестування за програмою Elex. Іспит.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
циклу тематичного удосконалення для лікарів-анестезіологів
"Актуальні питання діагностики та лікування сепсису"
в 2018-2019 н.р.

Тривалість 2 тижні

День навчання Вид навчання Час, годин Теми лекцй (лек) та практичних (пр) занять
1 лек 2 Організаційно-методичні оособливості діагностики та лікування сепсису в Україні. Правова, директивна та нормативна база, що регламентує надання медичної допомоги хворим на сепсис в Україні.
лек 4 Сепсис: термінологія, патогенез, діагностична концепція, принципи інтенсивної терапії. Клінічний патоморфоз сепсису. Сучасні особливості патоморфологічної діагностики сепсису.
2 лек 2 Принципи антимікробної терапії, в залежності від етіології інфекції. Поняття про локалний мікробіологічний моніторинг патогенів-збудників шпитальної інфекції.
Антибіотикорезистентність та антибактеріальна терапія сепсису в умовах глобального зростання антибіоотикорезистентності. Шляхи підвищення ефективності антибактеріальної терапії сепсису.
лек 2 Мікробіологічна діагностика сепсису. Обгрунтування вибору антибактеріального препарату для стартової емпіричної терапії на основі даних локального мікробіологічного моніторингу. Ескалаційний та де-ескалаційний принципи стартової емпіричної терапії.
Особливості та відмінності мікробіологічної діагностики та лікування бактеріальної, мікотичної та вірусної інфекції.
лек 2 Мікроциркуляторно-мітохондріальний та метаболічний дістреси, синдром ендогенної інтоксикації при сепсисі. Клініко-патоморфологічне заснування інфузійно-трансфузійної, метаболічної, ендотелій-протективної та детоксикаційної терапії при сепсисі.
3 лек 4 Синдром ендогенної інтокскації при сепсисі. Етіологія та патогенез. Патоморфологія. Обгрунтування доцільності дезінтоксикаційної терапії при сепсисі. Сучасні можливості еферентної терапії при сепсисі. Види еферентної терапії та критерії вибору методів еферентної терапії.
Гостре пошкодження нирок при сепсисі, патогенез, патоморфологія, діагностика, класифікація, принципи лікування. Сучасні практичні можливості й особливості профілактики та інтенсивної терапії гострого пошкодження нирок при сепсисі.
лек 2 Сучасні принципи діагностики та інтенсивної терапії септичного шоку, згідно Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2016
4 лек 2 Імуний дістрес при сепсисі. Клініко-патоморфологічне обгрунтування замісної імунокорекції при сепсисі. Порушення трофічного статусу при сепсисі. Сучасні можливості ентеральної та парентеральної корекції порушень трофічного статусу при сепсисі.
лек 2 Сепсис мікотичної етіології. Особливості діагностики та інтенсивної терапії інвазивних мікозів - кандидозу, споротріхозу, аспергільозу.
Сепсис врусної етіології. Особливості діагностики та інтенсивної терапії тяжких вірусно-бактеріальних пневмоній: аналіз досвіду, набутого під час епідемії грипу A H1N1 2009-10 та 2015-16 років в Україні.
5 пр 6 Заходи безпеки щодо запобігання інфікування медичного персоналу та розповсюдження персоналом госпітальної інфекції при роботі з хврими на сепсис різноманітної етіології.
Закони України, Накази МОЗ України, методичні рекомендації, інформаційні листи, що регламентують заходи з іфекційної безпеки та надання медичної допомоги хворим на тяжкі інфекції та сепсис в Україні.
6 пр 3 Сепсис: термінологія, патогенез, діагностична концепція, принципи інтенсивної терапії. Діагностичні критерії системної запальної реакції інфекційного генезу. Клініко-лабораторні критерії діагностики стадій перебігу сепсису.
Об'єктині клінічні, клініко-лабораторні та додаткові - променеві, сонографічні, магнітно-резонансні, інструментальні критерії діагностики первинного джерелв сепсису щодо обгрунтування його термінового усунення.
пр 4 Принципи протимікробної терапії сепсису, в залежності від етіології інфекції. Мікробіологічна діагностика та протимікробна терапія сепсису. Обгрунтування вибору антибактеріального препарату для стартової емпіричної терапії на основі даних локального мікробіологічного моніторингу. Ескалаційний та де-ескалаційний принципи стартової емпіричної терапії.
7 пр 4 Особливості та відмінності мікробіологічної діагностики та лікування бактеріальної, вірусної, та мікотичної інфекції. Ананеробні бактерії.
Реальні можливості підвищення ефективності антибактеріальної терапії сепсису у лікувальних закладах та у практиці лікарів загальної практики-сімейної медицини.
пр 4 Патогенетична терапія сепсису. Сучасні реальні практичні можливості діагностики й корекції мікроциркуляторно-мітохондріального та метаболічного дістресу при сепсисі.
8 пр 2 Патогенетична терапія сепсису. Інтенсивна терапія синдрому ендогенної інтоксикації при сепсисі. Обгрунтування вибору детоксикаційної терапії при сепсисі: інфузійна детоксикаційна та еферентна терапія при сепсисі.
Обгрунтування вибору пріорітетних методів детоксикації, в залежності від клінічної ситуації. Показання та протипоказання до методів еферентної терапії.
Сучасні практичні можливості й особливості профілактики та інтенсивної терапії гострої ниркової недостатності при сепсисі.
пр 5 Особливості фнізійно-трансфузійної, метаболічної, ендотелій-протективної, замісної імунтотропної та детоксикаційної терапії при септичному шоці.
9 пр 5 Вторинні імунодефіцити, як фактор ризику розвитку сепсису. Клініко-лабораторні критерії щодо діагностики вторинних імунодефіцитів. Імуний дістрес при сепсисі та приниципи замісної імунокорекції при сепсисі.
Діагностика порушень трофічного статусу при сепсисі. Принципи ентеральної та парентеральної корекції порушень травлення при сепсисі.
Сучасні принципи інтенсивної терапії поліорганних порушеь при сепсисі. Практичні можливості протезування тимчасово втрачених функцій органів. Гемодинамічна, респіраторна, детоксикаційна, метаботропна, нутрітивна, імунотропна "підтримки".
10 пр 5 Сепсис мікотичної етіології. Особливості діагностики та інтенсивної терапії інвазивних кандидозів - системного кандидозу, споротрихозу, апергільозу.
Сепсис вірусної етіології. Особливості діагностики та інтенсивної терапії тяжких вірусно-бактеріальних пневмоній: аналіз досвіду, набутого під час епідемії грипу A H1N1 2009-10 та 2015-16 років в Україні.
11   6 Іспит